Kanjerproblematiek

De nota “Kanjerproblematiek” had tot doel de 2e Kamer te overtuigen van de noodzaak gelden te genereren voor de restauratie van een aantal grootschalige monumenten.

Het Ministerie van OCW slaagde in deze opzet en inmiddels hebben deze projecten een stevige opknapbeurt gekregen.

Opdrachtgever; Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Scroll to top